Tvärförbindelsen och cirkelargument

Ett argument för Tvärförbindelse Södertörn är att det kommer att bli fler och fler lastbilar på östra Södertörn på grund av behovet av bergmaterial. Och ett argument för att öppna bergtäkter på östra södertörn är att det är bra placering på grund av den kommande tvärförbindelsen. Ett klassiskt cirkelargument alltså.

Nu kanske det ändras. Miljöprövningsdelegationen inom Stockholms län avslog i december 2019 en begäran om att få öppna en bergtäkt i Häringe, i södra Haninge. Beslutet baserades dels på att bolaget inte kan påvisa behovet av bergmaterial på södertörn. Det går alltså inte längre att hänvisa till det behovet i argumenten för tvärförbindelsen.

En spännande detalj i beslutet var att Miljöprövningsdelegationen godkände den i ärendet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Det betyder att denne MKB ligger fast även i högre instanser, om bolaget överklagar till Mark- och Miljödomstolen. Haninge Naturskyddsförening påpekade för Länsstyrelsen att denna MKN är undermålig bland annat för att den är 15 år gammal och väldigt överskådlig.

Länsstyrelsen stod på sig.

Haninge Naturskyddsförening överklagade därför till Mark- och Miljödomstolen. Inte Länsstyrelsens avslag av ansökan utan bara den MKB som upprättats i ärendet överklagades.

I augusti 2020 kom så beslutet.

Haninge Naturskyddsförening vann!

(Du kan läsa domen här).

Nya överklaganden är säkert att vänta men vi är i alla fall ett steg närmare ett allmänt ifrågasättande av behovet av lastbilar och nya gammaldags motorvägar på södertörn.

Haninge Naturskyddsförening

Hemsida äntligen på plats!

Vi i nätverket Tvärnit Södertörn har jobbat mot den planerade motorvägen Tvärförbindelse Södertörn ett tag nu. Men nu har vi äntligen fixat en hemsida 🙂

För att få mest aktuell information så är det bäst att gilla och följa vår facebook-sida Tvärnit Södertörn.

Kom ihåg att skriva under namninsamlingen på Mitt Skifte också!