Kommer S-MP-regeringen att lyfta ut Tvärförbindelse Södertörn från infrastrukturplanen?

Att projektet motorvägen Tvärförbindelse Södertörn har fått stor kritik kan ingen ha missat. Det är många stora och viktiga aktörer som kritiserat projektet:

  • Naturvårdsverket. Läs här.
  • Trafikforskare. Läs här och här.

Senast skrev flera forskare på Aftonbladet att vägen framåt inte är fler motorvägar och hoppas på att elektrifiering och biobränslen löser transportsektorns utsläpp. De skriver:

För oss är det därför tydligt att fokus för infrastrukturplaneringen behöver förändras. Att fortsätta investera i utbyggd väginfrastruktur med motiveringen att framtidens vägtrafik är fossilfri är en riskfylld strategi sett till begränsningarna i hållbart producerade biodrivmedel och takten på elektrifieringen.

Att satsa betydande summor på en fortsatt utbyggnad av vägar begränsar också handlingsutrymmet för andra typer av satsningar som krävs för en hållbar och rättvis omställning till ett fossilfritt samhälle.

Vi menar därför att resurserna istället behöver användas för att anpassa infrastrukturen för en framtid där bilresandet minskar och efterfrågan på andra färdmedel ökar. Ett inspirerande exempel är Wales där parlamentet i juni i år fattade beslut om att stoppa alla nya vägbyggen med hänvisning till klimatet.

Att man skrotar planer på en klimatskadlig motorväg under en klimatkris är ju rätt självklart. Att vi ska nå våra klimatmål även för transportsektorn är också något som Klimatpolitiska rådet lyfter fram i sin rapport för 2021. De skriver:

Nästa steg i transportinfrastrukturplaneringen är att regeringen ska presentera en proposition som blir styrande för många hundra miljarder i investeringar under de kommande 12 respektive 16 åren.

Av remissvaren från andra myndigheter med centrala roller för samhällsplaneringen framgår att regeringens intentioner med de reviderade målen och den klimatpolitiska handlingsplanen inte har fått avsett genomslag och att regeringen inte har varit tillräckligt tydlig i uppdraget till Trafikverket.

Klimatpolitiska rådet menar därför att det föreliggande inriktningsunderlaget inte kan ligga till grund för ett så stort och långsiktigt beslut. Den kommande infrastrukturpropositionen kommer att styra investeringar i transportinfrastrukturen under minst halva den period som återstår till 2045, då transportsektorn ska ha uppnått noll utsläpp av växthusgaser.

Klimatpolitiska rådet lyfter fram en rekommendation:

Se till att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar

Dessvärre så verkar S-MP-regeringen inte att lyssna. Så därför kunde vi läsa i augusti rubriken ”Motorväg får grönt ljus i strid med klimatmålen” gällande att regeringen inte avser att lyssna på Naturvårdsverkets uppmaningar att tillåtlighetspröva Tvärförbindelse Södertörn.

Riksdagen. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0
Riksdagen. Foto: Peter Haas / CC BY-SA 3.0

Jens Holm (V) har därför ställt en interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). I interpellationen frågar Holm:

Kommer ministern att verka för att den nationella planen för transportinfrastruktur bidrar till ett mer transporteffektivt samhälle inom klimatmålens ramar, i linje med vad Klimatpolitiska rådet har föreslagit?

Transportsektorn har ett separat klimatmål. Man ska minska utsläppen med 70% till 2030 och nettonollutsläpp till 2045. Holm menar att infrastrukturplanen och infrastukturpropositionen misslyckas. Eneroth svarar att man inte ska titta så mycket på målåret 2030 utan istället titta mer på målåret 2045. Holm lyfte också att motorvägsprojekt måste lyftas ut ur planeringen i enlighet med vad Naturvårdsverket föreslår. Eneroth vänder sig mot att plocka ur objekt från planen och att ”lagt kort nog ligger”.

Holm har också frågat miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) om regeringen kommer att lyfta ur motorvägen Tvärförbindelse Södertörn från infrastrukturplanen:

Ibland behöver vi också göra mindre av vissa saker. Vi kan t.ex. inte bygga nya motorvägar som äventyrar våra klimatmål […] I den här infrastrukturplanen så kommer en ny motorväg att byggas här söder om Stockholm, Tvärförbindelse Södertörn […] Jag vill fråga, kommer Tvärförbindelse Södertörn finnas med i infrastrukturplanen?

Se debatten här:

Bolund svarar liksom Eneroth att det finns ett mål om nettonollutsläpp till 2045. Men lägger ändå till att det är möjligt att lyfta ut projekt från infrastrukturplanen, något som den borgerliga regeringen gjort gällande Norrbotniabanan. Men vill inte svara på om S-MP-regeringen kommer att lyfta ut klimatskadliga motorvägsbyggen.

Flera miljöpartister på lokal nivå är mot den här motorvägen, exempelvis MP i Stockholm. Hur ska man tolka miljö- och klimatministern Per Bolund (MP)? Kommer Miljöpartiet att driva på för att lyfta ut motorvägen från infrastrukturplanen till våren?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: