Material

Tvärnit Södertörn

Stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn

Här nedan kan du hitta flera artiklar, rapporter och andra intressanta länkar om Tvärförbindelse Södertörn.

Hemsidor

Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn, Trafikverkets hemsida
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/Tvarforbindelse-Sodertorn/

Tvärförbindelse Södertörn, Naturskyddsföreningen Huddinges hemsida
https://huddinge.naturskyddsforeningen.se/yttranden/tvarforbindelse-sodertorn/

Debattartiklar och ledare

Bättre för klimatet att skrota motorvägen, debattartikel av Naturskyddsföreningen, Dagens ETC, 2021-02-26
https://www.etc.se/debatt/battre-klimatet-att-skrota-motorvagen

”Stoppa vägbyggen som går emot klimatmålen”, debattartikel av fyra transportforskare, SvD, 2020-10-18
https://www.svd.se/stoppa-vagbyggen-som-gar-emot-klimatmalen

Klimatnödläge – Förbifart Stockholm måste skrotas, debattartikel av flera miljöorganisationer och debattörer, Expressen, 2019-11-14
https://www.expressen.se/debatt/klimatnodlage-forbifart-stockholm-maste-skrotas/

”Tvärförbindelse Södertörn slår hårt mot klimatet”, debattartikel av Naturskyddsföreningen, SvD, 2019-06-12
https://www.svd.se/tvarforbindelse-sodertorn-slar-hart-mot-klimatet

”Trafikverket bör agera – inte bara beklaga sig”, debattartikel av Jordens Vänner, SvD, 2019-03-02
https://www.svd.se/trafikverket-bor-agera–inte-bara-beklaga-sig

”Bygg inte fler motorvägar eller flygplatser”, debattartikel av flera miljöorganisationer, SvD, 2019-03-14
https://www.svd.se/bygg-inte-fler-motorvagar-eller-flygplatser

Ursäkta Trafikverket, är det här ett skämt?, Expressen, 2018-12-04
https://www.expressen.se/ledare/patrik-kronqvist/ursakta-trafikverket-ar-det-har-ett-skamt/

Cyklister kritiserar Tvärförbindelse Södertörn, Stockholm direkt, 2018-12-03
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/cyklister-kritiserar-tvarforbindelse-sodertorn/reprkC!H2saYQB3XyMx0l6YftNt@Q/

”Nya vägar i stället för ett hållbart samhälle”, debattartikel Mitt i Huddinge, 2018-11-30
https://mitti.se/debatt/stallet-hallbart-samhalle/?omrade=huddinge

Blogginlägg

Var är alla experter?, Cyklistbloggen, 2018-12-08
https://www.cyklistbloggen.se/var-ar-alla-experter/

Trafikverket: Vi behöver din hjälp, Bicycling, 2018-11-27
https://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/trafikverket-vi-behover-din-hjalp.htm

Artiklar

Motorväg får grönt ljus i strid med klimatmålen, DN, 2021-08-12
https://www.dn.se/sverige/motorvag-far-gront-ljus-i-strid-med-klimatmalen/

Nej till prövning av Södertörnsleden, Mitt i, 2021-06-10
https://www.mitti.se/nyheter/nej-till-provning-av-sodertornsleden/repueA!ib9iw288atSnqMnTbNsUyg/

Myndighet varnar: 53 000 bilar på Tvärförbindelsen, Mitt i, 2019-03-01
https://mitti.se/nyheter/tvarforbindelse-sodertorn-naturvardsverket-varnar-olamplig/

Kritik mot planerat motorvägsbygge, Dagens ETC, 2018-12-18
https://www.etc.se/inrikes/kritik-mot-planerat-motorvagsbygge

Mindre pengar än väntat till Tvärförbindelsen, Stockholm direkt, 2018-06-04
https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/mindre-pengar-an-vantat-till-tvarforbindelsen/reprfd!P6l8UCeLUneGT@JAXW0lQ/

Samrådsyttrande

Tvärförbindelse Södertörn ger bilen konkurrensfördel jämfört med mindre miljöbelastande trafikslag, Naturvårdsverkets hemsida
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/vagar/Tvarforbindelse-Sodertorn-ger-bilen-konkurrensfordel-jamfort-med-mindre-miljobelastande-trafikslag/

Samrådsyttrande om Tvärförbindelse Södertörn, Naturskyddsföreningen Stockholms län, 2018-12-06
https://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/wp-content/uploads/sites/26/2018/12/181206-Tv-S%C3%B6dert%C3%B6rn.pdf

Överklagan

Naturskyddsföreningen riks har skickat in en överklagan.

Naturskyddsföreningen i Stockholms län har skickat in en överklagan.

Naturskyddsföreningen Huddinge har skickat in en överklagan.

Naturskyddsföreningen Nynäshamn har skickat in en överklagan.

Klimataktion (riks) har skickat in en överklagan.

Klimataktion Stockholm har skickat in en överklagan.

Skydda skogen har skickat in en överklagan.

Vårby-Fittja hembygdsförening har skickat in en överklagan med yttrande från 2021 och yttrande från 2022.

Fältbiologerna har skickat in en överklagan.

Alternativ Stad skickat in en överklagan.

Cykelfrämjandet Stockholmskretsen har skickat in en överklagan

Rapporter

Samlad effektbedömning av förslag till nationell plan och länsplaner för transportsystemet 2018–2029
(På sidan 81 framgår det att Tvärförbindelse Södertörn inte blir lönsam om vi ska nå våra klimatmål).
https://www.trafikverket.se/contentassets/040f8d0aafb643068cdd91609c3f63c2/samlad_effektbedomning_av_forslag_till_nationell_plan_och_lanstransportplaner_for_transportsystemet_2018-2029.pdf

Åtgärder för ökad andel godstransporter på järnväg och med fartyg
Redovisning av regeringsuppdrag, Trafikverket, 2019
(På sidan 16 i pdf-filen framgår det att det behövs styrmedel för att få inte få ökad lokala och regionala vägtransporter)
https://www.trafikverket.se/contentassets/1160ae4fe6504bba8e3629eee4b60d7c/rapport-regeringsuppdrag-verka-for-battre-forutsattningar_trv-2018-93267.pdf

Prövotidsredovisning Stockholm Norvik Hamn Transportutredning, M4Traffic, 2017-10-18
(På s. 19-20 står det om de åtgärder som behövs för Nynäsbanan)
https://www.stockholmshamnar.se/siteassets/nyheter/2017/provotidsredovisning_stockholm_norvik_hamn.pdf

Filmer

En 22 minuter lång film från Naturskyddsföreningen Huddinge

En 11 minuter lång dokumentärfilm om motorvägsbyggen i Stockholmsområdet, inklusive Tvärförbindelse Södertörn

%d bloggare gillar detta: