Järnvägsalternativet Tvärbana Södertörn

Tvärnit Södertörn är ett nätverk som vill stoppa motorvägen Tvärförbindelse Södertörn.

Det finns många stora och viktiga aktörer som kritiserat projektet:

Trafikverkets förslag är alltså att bygga en motorväg söder om Stockholm som man kan se på den här kartan. Tvärförbindelse Södertörn är planerad gå mellan E4/E20, vid Vårby Backe i Kungens Kurva via Flemingsberg, till väg 73 vid trafikplats Jordbro i Haninge Kommun.

Föreslagen dragning av motovägen Tvärförbindelse Södertörn. Bild: Trafikverket

Om man zoomar ut lite så ser man var motorvägen ligger i förhållande till Stockholm:

Det finns som sagt stora problem med den här motorvägen något man kan läsa mer om här i Naturskyddsföreningens remissyttranden.

Men det finns alternativ till att bygga den här motorvägen! Naturskyddsföreningen föreslår en rad åtgärder som kan göras istället för att lägga ner många miljarder kronor på en omodern motorväg.

Tvärnit Södertörn har varit i kontakt med Bo Lundin som har skissat på ett alternativ till motorvägen.

Bo Lundin

Tvärnit: Berätta lite om dig själv och hur du kom i kontakt med den här vägen.

Bo: Jag har arbetat sedan slutet av 1970-talet fram till våren 2015 på Naturvårdsverket. Nu är jag pensionär. Under många år på 2000-talet var jag chef för områdesskyddsenheten på verket, den enhet som hade ansvaret för bl a naturreservatsarbetet i Sverige. Då hade jag mycket kontakt om naturreservatsbildning med de kommuner som berörs av förslaget till Tvärförbindelse. Numera är jag aktiv i Samhällsbyggarna i Stockholm som hade ett studiebesök år 2019 i Norviks Hamn i Nynäshamn. Där fick jag klart för mig vilken väldigt omfattande lastbilstrafik det planerades för över Södertörn fram och åter till hamnen.

Tvärnit: Vad skulle du säga är de största problemen med den här vägen?

Bo: Det största problemen med vägen är dels den omfattande bil– och lastbilstrafik som vägen skapar, dels de stora ingreppen som vägen och trafiken på vägen kommer att ge på alla de naturreservat som ligger utefter den planerade vägen. Trafikverket beräknar att trafiken kommer att öka från 8000 fordon/dygn till mer än 50 000 fordon/dygn när vägen är byggd!

Vägförslaget berör direkt 7 naturreservat, varav flertalet är bildade under 2000-talet. Naturreservaten omfattar tillsammans ca 4700 hektar och de är alla skyddade för att bevara värdefull biologisk mångfald och viktiga områden för friluftslivet. 6 av naturreservaten ligger mellan Huddingevägen vid Flemingsberg och Jordbro. Reservaten berör ca 80 % av den delen av vägförslaget. Man kan konstatera att det inte finns någon planerad vägsträcka i hela landet som har en lika olämplig lokalisering som denna där 7 naturreservat allvarligt skadas av projektet!

Tvärnit: Varför tror du att man har kommit så långt i planeringen kring den här vägen när det finns så stora problem?

Bo: Det är faktiskt svårt att förstå att Trafikverket fortfarande driver det här projektet med tanke på klimatproblemen, hur vägen kommer att stimulera ytterligare bil- och lastbilstrafik och de mycket stora skador som kommer att uppstå på naturreservaten i området.

Den enda förklaringen är den inbyggda trögheten som finns i vägplaneringen både hos Trafikverket, i regionen och i de berörda kommunerna. Eftersom Trafikverket inte har tagit fram något realistiskt alternativ till vägbygget, finns det ju inget som beslutsfattarna har att välja mellan. I något skede diskuterade Trafikverket ett alternativ med en järnvägslinje i vägens sträckning, men man förkastade förstås förslaget eftersom det i princip bara skulle vara till nytta för godstrafiken till/från Norvik. En järnvägslinje i samma sträckning som vägen skulle också ha inneburit ett mycket stort ingrepp i naturreservaten.

Tvärnit: Du har under ditt arbetsliv byggt ett brett kontaktnätverk. Vad säger kollegor på Naturvårdsverket och Länsstyrelsen om det här motorvägsprojektet?

Bo: Naturvårdsverket har tagit mycket tydlig ställning mot vägprojektet. Jag utgår ifrån att de som arbetar med naturreservatsverksamheten på länsstyrelsen i Stockholms län också är mycket negativa till vägplanerna

Tvärnit: Du har tagit fram ett järnvägsalternativ till motorvägen. Berätta mer om det!

Bo: Mitt förslag, som jag kallat Tvärbana Södertörn, utgår ifrån hur det ser ut idag med infrastrukturen på Södertörn. Tvärförbindelserna över Södertörn är dåliga både för vägtrafiken men framförallt för kollektivtrafiken. Spårbunden tvärförbindelse saknas helt. Vill man åka pendeltåg från Skogås till kommuncentrat i Huddinge eller till Flemingsberg måste man åka upp till Älvsjö och där byta pendeltåg, en omständlig och tidsödande resa. Det saknas dubbelspår på Nynäsbanan hela vägen till Nynäshamn.

Den nyöppnade Norviks Hamn kommer att alstra en enorm lastbilstrafik, om inte godset kan transporteras på järnväg. Den stora mängd gods som ska västerut mot Södertälje och vidare därifrån måste åka upp till Älvsjö och där rangeras och byta färdriktning. Ett stort hinder för att järnvägstrafiken med gods skall bli omfattande.

Var bor människorna på Södertörn? Nästan alla bor utefter Nynäsbanan och Stambanan genom Huddinge, Botkyrka osv. Nästan inga bor utefter Trafikverkets planerade motorväg.

Tunnelbanans Farstagren ansluter till Nynäsbanan i Farsta Strand.

Kortfattat kan jag beskriva mitt förslag, Tvärbana Södertörn, som en dubbelspårig järnvägstunnel mellan Nynäsbanan vid Farsta Strand och Stambanan mellan Huddinge Central och Flemingsberg. Dessutom ingår förstås också att Nynäsbanan ska få dubbelspår hela vägen ned till avfarten till Norviks Hamn.

Förslaget innebär att det kan gå pendeltåg från Nynäsbanan direkt till Huddinge Central och vidare mot Södertälje. Dessutom kan alla godståg från/till Norviks Hamn och västerut mot Södertälje gå den här vägen och slipper köra via Älvsjö station och rangeras där och byta färdriktning.

Genom att tunneln börjar vid Farsta Strand kan alla människor som bor utefter tunnelbanans Farstagren snabbt och enkelt tas sig till Huddinge/Flemingsberg om man ska till Huddinge sjukhus/Södertörns Högskola mm, eller om man där ska ta fjärrtåg söder-/västerut.

En grov skiss över de olika alternativen. Det röda strecket är Trafikverkets föreslagna dragning av motorvägen Tvärförbindelse Södertörn. Det gröna strecket är Bo Lundins föreslagna dragning av Tvärbana Södertörn. Skissen är gjord av Tvärnit och är inte perfekt men fångar upp de stora dragen.

Tvärnit: Du har skickat det här förslaget till Trafikverket, Region Stockholm, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner och Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Hamnar och Green Cargo som idag kör godståg till/från Norviks Hamn. Vad har Du fått för reaktion på förslaget?

Bo: Många har uttryckt sitt intresse för förslaget, men nästan alla hänvisar till sina respektive organisationers ställningstaganden till vägförslaget

Tvärnit: Vad skulle du säga konkret behöver göras nu?

Bo: Jag tycker att Trafikverkets vägförslag ska lyftas ur den nationella infrastrukturplanen och att Trafikverket bör få ett uppdrag att titta på alternativa, klimat- och miljövänliga sätt att lösa infrastrukturproblemen på Södertörn, där mitt förslag, Tvärbana Södertörn, bör vara det viktigaste inslaget eftersom det dramatiskt förbättrar kollektivtrafiken på Södertörn, löser problemet med godstransporterna från Norviks Hamn och bevarar alla de värdefulla naturreservaten i Huddinge och Haninge kommuner!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: