Enkel mall för överklagan av Tvärförbindelse Södertörn

Trafikverket har fastställ vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Nu har vi fram tills den 12 december på oss att överklaga. För att vi ska visa att det finns ett starkt motstånd mot motorvägen är det viktigt att många överklagar. Därför har vi gjort en mall.

Mall för överklagan

Vi har gjort en mall för överklagan som man man kan ladda ner här eller kopiera från nedanstående text. Anpassa överklagan så att den passar det som du eller din förening vill lägga fokus på. Det blir bättre ju mer unika överklaganden är. Maila sedan överklagan till trafikverket@trafikverket.se med ämnesraden ”Överklagande av fastställelse av vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, ärendenr TRV 2021/148741”. Byt ut allt som står mellan hakparentes som t.ex. [[[2022-12-XX]]]

Texten för överklagan:

[[[2022-12-XX]]]

Till:

Regeringen

Att skickas till:

Trafikverket, Planprövning
Box 810, 781 28 Borlänge
planprovning@trafikverket.se
trafikverket@trafikverket.se 

Överklagande av fastställelse av vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, ärendenr TRV 2021/148741

1. Yrkande

[[[Föreningen XYZ]]] (nedan föreningen) yrkar att Regeringen upphäver Trafikverkets beslut att fastställa vägplan för anläggning av väg 259, Tvärförbindelse Södertörn, ärendenr TRV 2021/148741.

2. Skälen för överklagan

Föreningen anser att Tvärförbindelse Södertörn strider mot nationella och lokala miljömål, Sveriges åtaganden på klimatområdet samt riksintresse för friluftsliv. Planprocessen har inte följt fyrstegsprincipen utan har från början varit inriktad på att bygga en ny motorväg och därmed har andra alternativ inte utretts tillräckligt.

Byggandet av Tvärförbindelse Södertörn skulle innebära följande negativa aspekter:

 • Intrång i flera naturreservat vilket skulle missgynna den biologiska mångfalden
 • Intrång i skog och natur vilket skulle missgynna friluftslivet
 • Ökat buller för boende i närheten av motorvägen, både under byggtiden och när vägen är färdigställd. Socioekonomiskt utsatta områden drabbas
 • Försämrad luftkvalitet för boende i närheten av motorvägen
 • Ökad biltrafik enligt Trafikverkets egna siffror
 • Ökad klimatpåverkan till följd av vägens användande. Trafikverket har enbart sett till klimatpåverkan vid byggande, drift och underhåll.
 • Riskerar att slå ojämlikt, att gynna bilägare (där män är överrepresenterade) på bekostnad av resenärer i kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik (där kvinnor och låginkomsttagare är överrepresenterade).
 • Riskera att tränga undan andra infrastruktursatsningar som faktiskt skulle gynna hållbart resande som exempelvis Spårväg Syd

Föreningen anser att Tvärförbindelse Södertörn strider mot:

 • Artskydd och områdesskydd i 7 kap. miljöbalken
 • Miljökvalitetsnormer i 5 kap. miljöbalken
 • Riksintressen i 3-4 kap. miljöbalken
 • De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken,
 • Miljöbedömning och MKB i 6 kap. miljöbalken
 • Klimatlagen

[[[Anna Andersson
Styrelseledamot i Föreningen XYZ
anna.andersson@gmail.com
Stora gatan 5, 163 42 Stockholm
Tel: 0711-22 33 44]]]
Om ni vill ha inspiration på texter om varför motorvägen är dålig så kan ni titta på t.ex.

Handlingar från Trafikverket

Om man verkligen vill gå ner i detaljer (vilket är bra om man har tid) så finns det många handlingar att ta del av.

Fastställelsebeslut kan laddas ner här

Andra dokument kan hämtas från Trafikverkets hemsida för Tvärförbindelse Södertörn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: