Hur kommer förslaget till motorvägsbygge påverka ditt närområde?

Nätverket Tvärnit Södertörn arrangerar tillsammans med Naturskyddsföreningen Huddinge en guidning i den planerade motorvägens sträckning i närområdet av Vårby/Masmo.

Tvärförbindelse Södertörn som motorvägsprojektet heter planeras att starta 2023 och kosta minst 14 miljarder kr. Bygget innebär en ny sträckning av väg 259 mellan E4:an och väg 73 och beräknas pågå under drygt 10 år.

I Vårby blir det till exempel 14-20 körfält i bredd, rampbroar, tunnlar som kommer sprängas ut, för att på andra sidan berget mynna ut i sex till åtta körfält och trafikplatser i markplan i Glömstadalen. Kraftigt ökad trafik med buller och dålig luftkvalitet för många närboende och i Gömmarens naturreservat är några av konsekvenserna.

Projektet kommer i sin helhet påverka tio naturreservat på Södertörn och kraftigt öka konkurrensfördelarna för privatbilism. Ökad trafik, buller och utsläpp till luft och vatten som påverkar människor och natur negativt samt i strid mot klimatmålen. De idag relativt goda möjligheterna till gång- och cykel i närområdet kommer förutom under bygget försämras även i stor utsträckning bli sämre när bilvägen byggts ut. Flertalet stora trafikplatser kommer att byggas vilket förändrar landskapsbilden avsevärt och skapa barriäreffekter som påverkar människor och djur. Projektet har som helhet en väldigt låg samhällsnytta. Möjligheterna till andra projekt för förbättrad kollektivtrafik så som snabbspårvägen Spårväg syd försämras.

Vi i nätverket vill att motorvägsbygget stoppas och Södertörns fantastiska naturområden och boendemiljöer skyddas. Resurserna används istället till att förbättra befintlig infrastruktur och ny järnvägssträckning för godstransporter i kombination med en kraftfull satsning på attraktiv kollektivtrafik med bussfiler och snabbspårväg samt nya gång- och cykelförbindelser. Åtgärder som gynnar alla, inte bara bilister.

Välkommen på en guidning där vi pratar om och visar bilder på hur det kan komma att bli i närområdet kring Masmo/Vårby om vägen byggs. Vi kommer även prata om motorvägsprojektet som helhet.

När: Lördag 19 november kl 13.00
Var: Masmo T-bana (vid utgången)

Läs mer på:
https://tvarnitsodertorn.se

https://huddinge.naturskyddsforeningen.se/

Facebook-event finns här:

https://www.facebook.com/events/813180373280166/

Anmäl dig gärna till:
Birgitta Andersson
073-1574933
(Det går också bra att bara dyka upp!)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: